អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

homenavigate_nextក្រុមហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជីnavigate_nextក្រុមហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជី​លក់​មូលបត្រ​កម្មសិទ្ធិnavigate_nextរទសភnavigate_nextលទ្ធផល​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​អភិបាល​ឯករាជ្យ និង​អភិបាល​មិន​ប្រតិបត្តិ​តំណាង​ភាគហ៊ុនិក​ឯកជន របស់ រ.ទ.ស.ភ

លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​អភិបាល​ឯករាជ្យ និង​អភិបាល​មិន​ប្រតិបត្តិ​តំណាង​ភាគហ៊ុនិក​ឯកជន របស់ រ.ទ.ស.ភ

ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣

តាម​រយៈ​មហាសន្និបាត​ភាគហ៊ុនិក​លើកទី១ នៅ​ថ្ងៃ​ទី២០ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៣ នៅ​សណ្ឋាគារ​កាំបូឌីយ៉ា លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​អភិបាល​ឯករាជ្យ និង​អភិបាល​មិន​ប្រតិបត្តិ​តំណាង​ភាគហ៊ុនិក​ឯកជន របស់ រ.ទ.ស.ភ មាន​ដូចខាង​ក្រោម ៖

  1. អភិបាល​ឯករាជ្យ ៖ លោក អោម សេងបូរ៉ា (Mr. OM SENG BORA) មាន​សមេ្លង​គាំទ្រ​ចំនួន ៧៥.១៧៦.៣៨៨ ភាគហ៊ុន ស្មើ​នឹង ៩៥,៨៩% នៃ​ចំនួន​ភាគហ៊ុន​ចូលរួម​បោះឆ្នោត
  2. អភិបាល​មិន​ប្រតិបត្តិ​តំណាង​ភាគហ៊ុនិក​ឯកជន ៖ លោក ចាង យុនហ្វេង (Mr. ZHANG YUN FENG) មាន​សមេ្លង​គាំទ្រ​ចំនួន ២.៩១៦.១៧៩ ភាគហ៊ុន ស្មើ​នឹង ៦៥,៣៣% នៃ​ចំនួន​ភាគហ៊ុន​ចូលរួម​បោះឆ្នោត
arrow_back ថយក្រោម
ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៧    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.២១០    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៤៤០