អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី សូមស្វាគមន៍

អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ​ពេញលេញ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និងផ្តល់​សេវា​លើ​អាជីវកម្ម​ជើងសារ​មូលបត្រ និង​ភ្នាក់ងារ​តំណាង​ម្ចាស់​មូលបត្រ​បំណុល ជូន​ដល់​វិនិយោគិន​ជា​រូបវន្ត​បុគ្គល​និង​ក្រុមហ៊ុន ។
អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី ជាប់​ជ័យ​លាភី​ឈ្មួញ​ជើងសារ​មូលបត្រ​ឆ្នើម ប្រចាំ​ត្រីមាស​ទី៤ ឆ្នាំ២០១៩

ថ្ងៃ​ទី​៨ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២០

ក្រុមហ៊ុន​ផ្សារមូលបត្រ​កម្ពុជា (ផ.ម.ក) មាន​កិត្តិយស​សូម​ជម្រាប​ជូន​សាធារណជន មេត្តា​ជ្រាប​ថា ក្រុមហ៊ុន អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី បាន​ជាប់​ជ័យលាភី​ឈ្មួញ​ជើង​សារ​មូលបត្រ​ឆ្នើម សម្រាប់​ត្រីមាស​ទី៤...

សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ស្តីពី "ការ​បង្កើន​ម៉ោង​ជួញ​ដូរ"

ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៩

ក្រុមហ៊ុន​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា បាន​រៀបចំ​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ នូវ​ការ​បង្កើន​ម៉ោង​ជួញ​ដូរ​ថ្មី...

សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង សញ្ញាបណ្ណ​ដែល​មាន​ការ​ការពារ​ហានិភ័យ​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​ដំបូង​គេ​បំផុត​នៅ​កម្ពុជា បាន​ចុះ​បញ្ជី​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា

ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៩

ក្រុមហ៊ុន​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា (ផ.ម.ក) មាន​កិត្តិយស​សូម​ជូន​សាធារណជន​ឱ្យ​បាន​ជ្រាប​ថា សញ្ញាបណ្ណ​សាជីវកម្ម​របស់​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ...

សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង ស្តីពី​ការ​កំណត់​កាល​បរិច្ឆេទ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​បង់​គូប៉ុង ឬ​ការ​ប្រាក់

ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៩

ក្រុមហ៊ុន​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា (ផ.ម.ក.) មាន​កិត្តិយស​ជម្រាប​ជូន​ដំណឹង​ដល់​វិនិយោគិន​អំពី​ការកំណត់​កាល​បរិច្ឆេទ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​បង់​គូប៉ុង ឬ​បង់​ការ​ប្រាក់​ដល់​ម្ចាស់​សញ្ញាបណ្ណ...

ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ   នីតិវិធី​ជួញ​ដូរ​មូលបត្រ
ព័ត៌មាន​វិនិយោគ   ទម្រង់​ប្រើប្រាស់​សេវា
សំណួរ និង​ចម្លើយ   វចនានុក្រម​មូលបត្រ

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ឈាន​មុខ​គេ​លើ​គ្រប់​វិស័យ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ជា​ធនាគារ​ដែល​មាន​ការធានា​រ៉ាប់រង​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់រង​ខ្នាត​អន្តរជាតិ (មាន ២៦២សាខា) ។


វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្ត្រ អេស៊ីលីដា

ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ​ពេញលេញ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និង​ជា​ថ្នាល​អប់រំ​ធុរកិច្ច​ប្រកប​ដោយ​គុណភាព​ឈាន​មុខ រួម​ចំណែក​អភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា និង​តំបន់ ។


ធនាគារ អេស៊ីលីដា ឡាវ

ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និង​កំពុង​ផ្តល់​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដ៏​សម្បូរ​បែប ក្នុង​ប្រទេស​ឡាវ (មាន ៣៨សាខា) ។


ស្ថាប័ន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេស៊ីលីដា មីយ៉ាន់ម៉ា

ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និង​ធ្វើ​​ប្រតិបត្តិការ​ជា​ស្ថាប័ន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា (មាន ១៣សាខា) ។

កម្មវិធី​គណនា​មូលបត្រ​បំណុល
តម្លៃ​ចារឹក 
អត្រា​គូប៉ុង % 
អត្រា​ការប្រាក់ % 
រយៈពេល 
របៀប​ទូទាត់ 
តម្លៃ​មូលបត្រ​បំណុល 
  
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
២៣/០១/២០២០ ៧៥១,៨១ ៦,៧៣
២២/០១/២០២០ ៧៤៥,០៨ ៤,១១
២១/០១/២០២០ ៧៤៩,១៩ ១២,៨៥
២០/០១/២០២០ ៧៦២,០៤ ៦,៤៦
១៧/០១/២០២០ ៧៥៥,៥៨ ២,៤៦

ព័ត៌មាន​បន្ថែម...

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន %បម្រែ​បម្រួល បម្រែ​បម្រួល
PPWSA៦.០៦០ ១,០០ ៦០
GTI៤.៤៨០ ៩,៨០ ៤០០
PPAP១២.០០០ ០,០០
PPSP២.៦០០ ១,៩៦ ៥០
PAS១៨.៩៨០ ០,០០

ព័ត៌មាន​បន្ថែម...

អត្រា​ប្តូរប្រាក់ គិត​ជាប្រាក់រៀល
២៨ មករា ២០២០  ០៨:១០
ប្រភេទ​ប្រាក់ អត្រា​ទិញ អត្រា​លក់
ដុល្លារ​អាមេរិក៤.០៨០,០០៤.០៩៨,០០
បាត១៣២,៦០១៣៤,៦០
អឺរ៉ូ៤.៤៤៣,១២៤.៥៥៦,៩៨
ដុល្លារ​អូស្ត្រាលី២.៧០៥,០៤២.៨១១,២៣
ដុង០,១៧២៩០,១៧៧៤
ដុល្លារ​​កាណាដា៣.០៣៩,៦០៣.១៤៧,២៦
គីប០,៣៩២៧០,៤៦៦៨
យ៉េន៣៦,៩២៣១៣៧,៩៧៩៦
ផោន៥.២៧៥,៤៤៥.៣៩២,៩៧

អត្រា​ខាង​លើ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ជម្រាប​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​ប្រែប្រួល ។
អត្រា​ផ្សេងទៀត...

បម្រើ ២៤​ម៉ោង
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤
០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh
ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ២០    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៦៦២    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៣៨១